Political Parties
Our Online newsletter
Name :Email:
MU MYITEGURO YO GUKURIKIRANA IMIGENDEKERE Y’ITORA RYA PEREZIDA WA REPUBULIKA INDOREREZI Z’IHURIRO ZAHAWE AMAHUGURWA

Tariki ya 01 Kanama 2017, kuri Hotel Classic iherereye mu Karere ka Kicukiro mu Mujyi wa Kigali, Indorerezi z’Ihuriro zahawe amahugurwa ku iyubahirizwa ry’uburenganzira bwa Muntu mu bijyanye n’amatora; amahugurwa yateguwe na Komisiyo y’Igihugu y’Uburenganzira bwa Muntu ku bufatanye n’Ihuriro ry’Igihugu Nyunguranabitekerezo ry’Imitwe ya Politiki.
Ibi byabaye nyuma y’uko, ku butumire bwa Komisiyo y’Igihugu y’Amatora nk’uko bisanzwe, Ihuriro ryateganije indorerezi ijana (100) zituruka mu Mitwe ya Politiki cumi n’umwe (11) irigize rizohereza mu Turere twose tw’Igihugu gukurikirana imigendekere y’Itora rya Perezida wa Repubulika riteganijwe ku wa 04 Kanama 2017.


Bwana GATERA Emmanuel, Visi perezida wa Komisiyo y’Igihugu y’uburenganzira bwa Muntu

Mu gufungura aya mahugurwa ku mugaragaro, Visi Perezida wa Komisiyo y’Igihugu y’uburenganzira bwa Muntu, Bwana GATERA Emmanuel yavuze ko aya mahugurwa agamije kwibutsa uruhare rw’abagize Ihuriro mu migendekere myiza y’amatora, haba mbere, mu gihe cy’amatora na nyuma y’amatora no kongerera indorerezi z’Ihuriro ubumenyi mu igenzura ry’iyubahirizwa ry’uburenganzira bwa muntu mu matora.

Bwana Gatera yasoje avuga ko yizeye ko mu kugenzura ibikorwa by’amatora, indorerezi z’Ihuriro zizagenzura neza amakuru yose ajyanye n’iyubahirizwa ry’uburenganzira bwa muntu mu matora, kugenzura ko amategeko n’amabwiriza yose arebana n’amatora yubahirijwe no kugenzura ko ibikorwa by’amatora byubahirije uburenganzira bw’abatora n’abakandinda ndetse no kureba niba amatora akozwe mu mucyo, mu bwisanzure kandi hubahirizwa amahame ya demokarasi.

Bwana GATERA Emmanuel, Visi Perezida wa Komisiyo y’Igihugu y’uburenganzira bwa Muntu (Ibumoso) na Bwana BURASANZWE Oswald, Umunyamabanga Nshingwabikorwa w’Ihuriro ry’Imitwe ya Politiki (Iburyo)

Umunyamabanga Nshingwabikorwa w’Ihuriro Bwana BURASANZWE Oswald, yavuze ko mu ntego z’Ihuriro harimo guteza imbere umwuga wa Politiki no kubaka ubushobozi bw’Imitwe ya Politiki no kuba urubuga nyunguranabitekerezo kuri politiki, gahunda n’ibibazo by’Igihugu. By’Umwihariko avuga ko Ihuriro rigira uruhare mu bikorwa by’Amatora ategurwa ku rwego rw’Igihugu.
Bwana BURASANZWE Oswaldyavuze ko mu matora ategurwa mu rwego rw’Igihugu, Ihuriro ryohereza Indorerezi gukurikirana imyiteguro n’imigendekere y’amatora; izi ndorerezi zikaba zigizwe n’Intumwa z’Imitwe ya Politiki n’abakozi bo mu Bunyamabanga Nshingwabikorwa bwaryo. Aha buri Mutwe wa politiki ukaba ugena indorerezi 8 zigizwe n’umubare ungana w’abagore (4) n’abagabo (4);
Akaba yashimye Imitwe ya politiki yagenywe izi ndorerezi, ashima kandi Komisiyo y’Igihugu y’Amatora na Komisiyo y’Igihugu y’Uburenganzira bwa Muntu ku bufatanye bagaragariza Ihuriro.

Prof. KALISA MBANDA, Perezida wa Komisiyo y’Igihugu y’Amatora watanze ikiganiro ku burere mboneragihugu ku matora yavuze ko uburere mbonera Gihugu ari inyigisho zitangwa hagamijwe kubaka ubunyarwanda. Kumenyesha Abanyarwanda ko basangiye Igihugu n’ubwenegihugu, bafite uburenganzira bungana, barangwa n’umuco w’ubworoherane, amahoro, ubwubahane, gukunda Igihugu n’ukuri, akaba ari byo bigenda bibafasha komorana ibikomere batewe n’amateka mabi banyuzemo, bityo bikabafasha kwiyubakira Igihugu mu bufatanye n’ubwuzuzanye bisesuye. Avuga ko Amatora ari uburyo bukoreshwa n’Abaturage mu guhitamo bamwe muri bo ngo babayobore cyangwa ngo babahagararire mu nzego zifata ibyemezo. Muri aya masomo, abari mu mahugurwa bibukijwe ko bagomba kugira uruhare mu bikorwa byose by’amatora.

Bwana NTAGANIRA Jean Marie Vianney (Iburyo)

Ku kiganiro cyerekeranye n’uburenganzira bwa muntu n’amatora cyatanzwe na Bwana NTAGANIRA Jean Marie Vianney, yabwiye abari muri aya mahugurwa amavu n’amavuko y’uburenganzira bwa Muntu, aho uburenganzira bwa muntu ku matora bushingira ku mategeko, ababwira kandi Amatora nk’Uburenganzira bw’umuturage n’Uruhare rw’Imitwe ya Politiki mu matora no mu miyoborere myiza.
Iyi mpuguke mu kurengera uburenganzira bwa Muntu yavuze ko buri muntu afite uburenganzira bwo kugira uruhare mu nzego z’ubuyobozi bw’Igihugu cye, yaba ubwe bwite cyangwa gutora umuyobozi wamuhagararira bikurikije amategeko y’igihugu; ati kandi buri muntu afite uburenganzira bwo kwihitiramo abayobozi abinyujije mu matora akozwe mu mucyo; kuba cyangwa ataba mu ishyaka rya politiki no kuba yakwiyambaza inkiko igihe atemera ibyavuye mu matora.

Bwana Oswald BURASANZWE (iburyo) atanga ikiganiro

Mu kiganiro cyatanzwe n’Umunyamabanga Nshingwabikorwa w’Ihuriro ku mabwiriza y’Ihuriro agenga indorerezi z’Ihuriro, yibukije ko indorerezi z’ihuriro zizita by’umwihariko ku kureba uko igikorwa cy’imyiteguro kuri za ”sites” z’itora gikorwa; kureba ko ibikoresho by’amatora byageze kuri site ku gihe; kureba uko itora ryitabirwa; kureba uburyo itora nyirizina rikorwa; kureba ko uburenganzira bw’abaje gutora bwubahirizwa; kureba muri rusange uko umutekano n’ituze byaranze itora no kureba uburyo ibyavuye mu itora byakiriwe n’abaturage.

Abari muri aya mahugurwa

Umuvugizi w’Ihuriro, Depite MUKAKARANGWA Clotilde wasoje aya mahugurwa ku mugaragaro, yashimye indorerezi zayitabiriye, ashima Imitwe ya politiki yabatoranije, ashima kandi abateguye aya mahugurwa. Asaba ubuyobozi bwa Komisiyo y’Igihugu y’Uburenganzira bwa Muntu ko bwakomeza kugirana imikoranire myiza n’ubufatanye n’Ihuriro; yizeza kandi iyi Komisiyo ko igikorwa cyo gukurikirana imigendekere y’amatora indorerezi z’Ihuriro zizagikora neza harebwa niba hubahirizwa uburenganzira bwa muntu mu mpande zose nk’uko bamaze kubibona.

Depite MUKAKARANGWA Clotilde, Umuvugizi w’Ihuriro


© 2011. Forum for Political Parties, Rwanda. All rights Reserved.