Political Parties
Our Online newsletter
Name :Email:
KOMISIYO Y’IHURIRO ISHINZWE GAHUNDA YAGEJEJWEHO AHO IMYITEGURO Y’AMAHUGURWA YA BRIDGE IGEZE

Tariki 03 Ugushyingo 2016, abagize Komisiyo y’Ihuriro Ishinzwe Gahunda, Ibikorwa by’Ihuriro n’Ubufatanye n’Izindi Nzego mu nama yayo isanzwe, bateranye, basuzuma kandi batanga ibitekerezo kuri raporo y’isesengungura ry’imbogamizi zagaragaye mu ishyirwa mu bikorwa ry’Igitabo cy’Uburyo bw’Imiyoborere n’Icungamutungo by’Ihuriro.
Abagize iyi Komisiyo kandi bagejejweho aho imyiteguro ya gahunda y’amahugurwa ya BRIDGE ateganyijwe kuba kuva ku itariki ya 11 kugera taliki 16 Ugushyingo 2016 igeze.

Ku ngingo ya mbere, abagize Komisiyo basanze ingingo zagaragajwe n’itsinda ryasabwe gusesengungura imbogamizi zagaragaye mu ishyirwa mu bikorwa ry’Igitabo cy’Uburyo bw’Imiyoborere n’Icungamutungo by’Ihuriro zigomba gusuzumanwa ubushishozi kugira ngo hirindwe ko iki Gitabo kitaramara imyaka ibiri cyemejwe n’Inama Rusange y’Ihuriro cyavugururwa bitari ngombwa keretse bigaragaye ko nta kundi byagenda.
Aha ariko Umunyamabanga Nshingwabikorwa w’Ihuriro yijeje abagize Komisiyo ko ibyagaragajwe nk’imbogamizi bishora gushyirwa mu Amabwiriza ategurwa na Komisiyo y’Ihuriro Ishinzwe Gahunda, akemezwa na Biro y’Ihuriro bitabaye ngombwa ko havugururwa iki gitabo.

Abagize Komisiyo bashyizeho itsinda ry’abantu batatu bagizwe na ba komiseri Madamu UWIZEYIMANA Agnes, Bwana SENTIMBO Serge n’umukozi w’Ihuriro Madamu KAWERA M. Sylvie kugira ngo bazasuzume iyo raporo y’isesengungura ry’imbogamizi zagaragaye mu ishyirwa mu bikorwa ry’Igitabo cy’Uburyo bw’Imiyoborere n’Icungamutungo by’Ihuriro zagaragajwe n’izindi babona ari ngombwa, nyuma bakazashyikiriza komisiyo ibyo babona byakongerwa cyangwa byavuvururwa muri iki Gitabo kugira ngo Komisiyo izabifateho umwanzuro.

Ku ngingo ya kabiri yo kungurana ibitekerezo kuri Gahunda y’amahugurwa ya BRIDGE, abagize Komisiyo bamenyeshejwe ko mu rwego rwo gukomeza kubaka ubushobozi bw’Imitwe ya politiki, cyane mu bijyanye n’imiyoborere y’ibikorwa by’amatora n’uruhare rw’Imitwe ya politiki muri ibi bikorwa, Ihuriro ryateganyije mu igenamigambi ry’ibikorwa muri uyu mwaka w’ingengo y’imari, amahugurwa muri “Building Resources in Democracy, Governance and Elections/BRIDGE”.
Babwirwa ko aya mahugurwa agenewe abayobozi babiri (2) muri buri Mutwe ya politiki kandi akazanitabirwa n’abakozi b’Ihuriro bane (4) bakurikirana bya hafi ibikorwa by’imyiteguro y’amatora.
Aha abagize Komisiyo bamenyeshejwe ko Ihuriro ryagiranye amasezerano na Komisiyo y’Igihugu y’Amatora (NEC) kuzagena abakozi bazobereye mu gutanga no kuyobora amahugurwa ya BRIDGE; aya mahugurwa akazabera mu Karera ka Huye kuva kuwa 11-16 Ugushyingo 2016

Abagize Komisiyo bashimye iyi gahunda bagena Madamu Agnes UWIZEYIMANA guhuza ibikorwa by’aya mahugurwa, akazageza kuri Komisiyo raporo ku imigendekere yayo.


© 2011. Forum for Political Parties, Rwanda. All rights Reserved.