Political Parties
Our Online newsletter
Name :Email:
ISHAMI RY’UMURYANGO W’ABIBUMBYE RITSURA AMAJYAMBERE/UNDP RYASUYE IHURIRO

Muri gahunda y’ubufatanye, Umuyobozi mushya w’Ishami ry’Umuryango w’Abibumbye Ritsura Amajyambere/UNDP mu Rwanda, Bwana Stephen Rodriques, yasuye Ihuriro kugira ngo asobanurirwe imikorere yaryo, inshingano rifite n’uburyo inkunga uyu muryango utera Ihuriro ikoreshwa.

Bwana Stephen Rodriques Umuyobozi mushya wa UNDP mu Rwanda

Mu kiganiro yagiranye n’Umunyamabanga Nshingwabikorwa w’Ihuriro Bwana Burasanzwe Oswald, yamubwiye ko Ihuriro rishyirwaho n’Itegeko Nshinga rya Repubulika y’u Rwanda ryo ku wa 4 Kamena 2003 nk’uko ryavuguruwe kugeza ubu, rikaba ari urubuga Imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda yabisabye kandi ikabyemererwa ihuriramo igamije kungurana ibitekerezo kuri politiki y’Igihugu kugira uruhare mu kubaka ubwumvikane n’ubumwe bw’Igihugu.

Mu kiganiro

Umuhuzabikorwa wa Porogaramu mu Ihuriro Bwana Jijuka Zephyrin yavuze ko Ihuriro riba umuhuza mu bibazo bivutse hagati y’lmitwe ya Politiki mbere y’uko bishyikirizwa inkiko; cyangwa umuhuza mu bibazo byavuka mu Mutwe wa Politiki ubwawo. Ihuriro kandi rikaba ari urwego rwo kubaka ubushobozi bw’Imitwe ya politiki haba amahugurwa agenewe abayoboke b’iyo Mitwe ya politiki yaba kandi n’ibikoresho byabafasha mu gukora imirimo yabo ya buri munsi.
Muri gahunda z’amahugurwa; Umuhuzabikorwa wa Porogaramu yibanze cyane kuri gahunda ihoraho y’ishuri rigenewe guhugura Urubyiruko ruturuka mu Mirwe ya politiki mu bya politiki n’ubuyobozi/YPLA; iyi gahunda ikaba ikorerwa mu Mujyi wa Kigali no Mu Ntara.
Yamubwiye kandi ko hari izindi gahunda z’amahugurwa uyu muryango utera inkunga; nka gahunda z’amahugurwa zigenewe abayobozi mu Mitwe ya politiki mu Nzego z’Ibanze; n’amahugurwa agenewe abagore bo mu Mitwe ya politiki yo kubashishikariza kwinjira mu buyobozi bw’Umutwe wa politiki n’ubwo mu Gihugu muri rusange.
Uretse aya mahugurwa ategurwa n’Ihuriro ku nkunga y’uyu muryango; Umunyamabanga Nshingwabikorwa w’Ihuriro yabwiye uyu muyobozi wa UNDP ko uretse aya mahugurwa Ihuriro rigenera Imitwe ya politiki; Imitwe ya politiki ubwayo itegura gahunda y’amahugurwa iterwamo inkunga n’Ihuriro.

Mu bibazo byagarutsweho n’uyu muyobozi ni uburyo Ihuriro rishishikariza Imitwe ya politiki gushyiraho inzego z’urubyiruko n’abagore mu Mitwe ya politiki mu kububakira ubushobozi kugira ngo koko batange umusaruro ugaragara mu Mitwe ya politiki yabo. Aha Umunyamabanga Nshingwabikorwa w’Ihuriro yamubwiye ko izi nzego ziriho kandi ko uretse ikibazo cy’ubushobozi, Ihuriro rifatanya n’Imitwe ya politiki kugira ngo koko izi nzego zigizwe n’umubare munini w’abanyarwanda zigire ubushobozi bwo kubaka Imitwe ya politiki yabo.
Umukozi wa UNDP ukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry’umushinga “Deepening Democracy through Strengthening Citizens Participation and Accountable Governance (DDAG)” Judy Wakahiu yashimye uburyo Ihuriro rikoresha iyi nkunga, aho yavuze ko yaba mu gukoresha inkunga uko yagenwe, yaba no gutanga raporo; Ihuriro rishimwa ko ribikorera ku gihe kandi neza.

Uyu muyobozi yashimye imikorere y’Ihuriro cyane cyane gahunda y’ishuri ry’urubyiruko ruturuka mu Mitwe ya politiki/YPLA na gahunda y’amahugurwa mu nzego z’abagore; aryizeza ubufatanye no gukomeza kureba izindi gahunda bakorana n’Ihuriro nk’imigendekere myiza y’amatora n’ibindi; asaba Ihuriro gukomeza gukoresha neza inkunga uyu muryango urigenera.


© 2011. Forum for Political Parties, Rwanda. All rights Reserved.