Political Parties
Our Online newsletter
Name :Email:
INGAMBA Z’IHURIRO Z’IMYAKA 5 ZIGOMBA KUJYANA N’INSHINGANO ZARYO

Nyuma yo guterana kuwa gatandatu tariki 24 Ukwakira 2015, abagize Komisiyo Ishinzwe Gahunda, Ibikorwa by’Ihuriro n’Ubufatanye n’Izindi Nzego, bagatangiza umushinga wo kungurana ibitekerezo ku bikorwa byashyirwa mu nyandiko y’ingamba z’Ihuriro y’imyaka 5 (Strategic Plan 2016-2021), muri iyi nama agagize komisiyo bakanasaba ko habanza gukorwa isuzuma ry’uko ingamba z’Ihuriro z’imyaka 5 (2011-2015) zashyizwe mu bikorwa; Abagize iyi komisiyo bateranye kuri uyu wa gatandatu tariki ya 05/12/2015 ngo bagaragarizwe aho itsinda ry’abakozi b’Ihuriro ryashyizweho ngo rikore ako kazi rikageze, bungurane ibitekerezo kandi ku byakomeza kunozwa.

Perezida wa Komisiyo ishinzwe Gahunda, ibikorwa by’Ihuriro n’ubufatanye n’izindi nzego, Hon. MUKANKUSI Perrine, yatangije inama ashimira abayitabiriye abasaba gutanga ibitekerezo bihamye byashyirwa muri iki gitabo kugira ngo kizagiri Ihuriro umumaro mu gushyira mu bikorwa inshinga ryaryo
Ingingo zizizweho muri iyi nama ni gutanga ibitekerezo ku isuzuma ry’ibikorwa byari biteganyijwe mu nyandiko y’ingamba z’Ihuriro mu gihe cy’imyaka itanu (Evaluation of the NFPO Strategic Plan 2011 - 2015) no gusuzuma umushinga w’ingamba z’Ihuriro mu gihe cy’imyaka itanu (NFPO Strategic Plan 2016-2021).

Perezida Hon. Perrine na Vice Perezida Bwana Suede

Abagize komisiyo bashimye Ubunyamabanga Nshingwabikorwa uburyo bateguye neza inyandiko y’isesengura ry’igenamigambi ry’Ihuriro mu myaka itanu “2011/2015”. Komisiyo yashimye kandi ko ibikorwa byari biteganyijwe byagezweho hafi ku gipimo cy’ijana ku ijana (100 %).
Nyuma yo gusobanurirwa raporo y’isesengura y’igenamigambi ry’ibikorwa byagezweho n’Ihuriro mu myaka itanu (2011/2015), Abagize Komisiyo bayemeje bamaze kuyikorera ubugororangingo bw’imyandikire.
Komisiyo yashimye kandi abagize uruhare mu gutegura inyandiko y’ingamba z’Ihuriro mu gihe cy’imyaka itanu (2016/2021), uburyo inyandiko iteguye neza, n’uburyo ibikorwa byateguwe bisubiza ibyifuzo byatanzwe na Komisiyo n’Imitwe ya Politiki.
Muri iyi nama Komisiyo yasabye Ubunyamabanga Nshingwabikorwa gutegura ingengabihe y’ibikorwa biteganyijwe mu gukomeza kunoza iyi nyandiko y’igenamigambi.

Komiseri atanga igitekerezo

Mu kungurana ibitekerezo ku ngamba zo kongera umutungo w’Ihuriro, Komisiyo yemeje ko hazategurwa inyandiko y’ingamba zo kongera umutungo w’Ihuriro n’ibikorwa bibyara inyungu “strategie de mobilization de resources du Forum”. Iyi nyandiko ikazaza ishyira mu bikorwa Plan Strategique 2016/2021.
Mu kureba uruhare rw’Imitwe ya Politiki muri ibi bikorwa, abagize komisiyo basanze mu rwego rwo gutuma Imitwe ya Politiki igira uruhare mu mitegurire ya Strategic Plan 2016/2021, hasabwe Ubunyamabanga Nshingwabikorwa gutegura inyandiko y’ibisabwa Imitwe ya Politiki mu rwego rwo kunoza iyi nyandiko y’igenamigambi ikazohererezwa Imitwe ya Politiki.


© 2011. Forum for Political Parties, Rwanda. All rights Reserved.